Aksionerët e vegjël të Milanit: “Faleminderit Elliott. Ndajmë vizionin RedBird”

“Shoqata e aksionerëve të vegjël të A.C. Milani (APA Milan) mirëpret përfundimin e blerjes së klubit AC Milan nga Redbird Capital Partners, së bashku me investitorë të tjerë shumë të rëndësishëm, brenda kornizës kohore të përcaktuar, duke konfirmuar bazat solide të operacionit.

APA Milan beson se ndan vizionin e ilustruar nga Themeluesi dhe Partneri Menaxhues i Redbird, Jerry Cardinale, dhe synimin për të vazhduar investimin në të gjitha fushat kryesore për promovimin e interesave sportive dhe komerciale të klubit.

Auro Palomba, President i APA Milan, tha: “Siç u përmend, Milani ka qenë sinonim i futbollit në nivelin më të lartë për 123 vjet dhe APA Milan mund të shikojë vetëm me sy të mirë në të gjitha iniciativat e biznesit që synojnë suksesin e klubit të dashur AC Milan.

Me të njëjtën qasje që patëm me fondin Elliott, tani e tutje garantojmë të njëjtën frymë bashkëpunimi dhe ndërtimi që na ka dalluar gjithmonë në interesin e vetëm të A.C. Milan S.p.A. Në ditët në vijim sigurisht që do të kemi një mënyrë për t’u marrë me pronësinë e re dhe me anëtarët e bordit të drejtorëve edhe në funksion të mbledhjes së aksionerëve që do të nisë kursin e ri.

Ne kemi besim se shumica do të vazhdojë në rrugën fitimprurëse të afërsisë dhe bashkëpunimit me fansat edhe për sa i përket pranisë në Bordin Drejtues të drejtorëve të pavarur dhe pranë ndjeshmërisë së Aksionerëve të Vogël”.

“Dua të falënderoj gjithashtu aksionerin e mëparshëm të shumicës, fondin Elliott, si dhe familjen Singer dhe gjithë menaxhmentin e A.C. Milan S.p.A. që me një përpjekje të jashtëzakonshme të nisur në vitin 2018 dhe me një punë të rëndësishme efektive në planin sportiv dhe financiar, e çuan klubin drejt fitimit të Scudetto-s;

Në këtë kuptim besojmë se kemi dhënë kontributin tonë dhe do të vazhdojmë ta japim me besim të sinqertë në vazhdimin e një rruge të virtytshme që do ta shohë Milanin në krye të futbollit botëror me ambicie për të fituar”, përfundoi Palomba.